Home » Woordenlijst » Secundair Aanbod

Secundair Aanbod

Een secundaire aanbieding is wanneer de aandelen van een bedrijf die al bij een IPO zijn verkocht, door beleggers opnieuw worden verkocht op een secundaire markt. De opbrengst van deze aanbiedingen wordt uitgekeerd aan beleggers die de aandelen doorverkopen, en niet aan het bedrijf.

Secundaire aanbiedingen vinden plaats wanneer sommige bedrijven besluiten om vervolgaanbiedingen te hebben, die gewoonlijk twee verschillende vormen aannemen: niet-verwaterende en verwaterende secundaire aanbiedingen. De eerste zal niet leiden tot een stijging van de aandelen, terwijl nieuwe aandelen worden gecreëerd in het geval van verwaterende secundaire aanbiedingen.

Een secundair aanbod met verwatering leidt meestal tot underperformance van aandelen wanneer nieuwe eenheden worden gecreëerd. Bovendien, als een grote aandeelhouder verkoopt via een secundair aanbod, kunnen beleggers verwachten dat er een negatieve aankondiging in de pijplijn zit.

Aan de andere kant zouden beleggers aandelen kunnen laten stijgen na een aankondiging van een secundaire aanbieding als ze denken dat de fondsen die het bedrijf wil ophalen, kunnen worden gebruikt om groei te stimuleren.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.