Home » Woordenlijst » Bèta

Bèta

Bèta is een term die de volatiliteit van een effect meet ten opzichte van de bredere markt en om een risico te begrijpen dat aan een aandeel in kwestie is verbonden. De bredere markt heeft een bèta van 1, wat betekent dat aandelen met een bèta van meer dan 1 volatieler zijn dan de bredere markt.

Om een voorbeeld te geven: als een aandeel een bèta van 1,2 heeft, betekent dit in wezen dat dit aandeel 20% volatieler is dan de bredere markt. Als een aandeel een bèta van 1 heeft, geeft dit aan dat het aandeel dezelfde volatiliteit heeft als de markt. Bèta wordt meestal berekend door de procentuele verandering in aandelenkoersen te vergelijken met de procentuele verandering in de bredere markt.

Bèta is een van de belangrijkste onderdelen van het Capital Asset Price Model (CAPM) dat het rendement van een effect meet. Door de bèta van een aandeel te berekenen, kunnen beleggers en analisten de volatiliteit en het systematische risico van dat aandeel meten. Als een aandeel een positieve bèta heeft, suggereert dit dat het aandeel over het algemeen in dezelfde richting beweegt als de markt en andersom.

Als algemene vuistregel geldt dat defensieve aandelen een lage CAPM-bèta hebben, terwijl cyclische en groeiaandelen normaal gesproken een hoge CAPM-bèta hebben.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.