Home » Opleiding » De basis van fundamentele analyse

De basis van fundamentele analyse

Fundamentele analyse streeft ernaar de intrinsieke waarde van een actief te bepalen door de analyse van de financiële gezondheid en verklaringen van een bedrijf, maar ook door bredere factoren zoals de toestand van de economie en de industrie waarin het bedrijf actief is. Beleggers passen regelmatig fundamentele analyse toe bij het identificeren van aantrekkelijke investeringen mogelijkheden.

Wat is fundamentele analyse?

De fundamentele analyse heeft de voorkeur van sommige investeerders en analisten en probeert het potentieel van een bedrijf te evalueren op basis van zijn financiële en niet-financiële gegevens. Het is een van de belangrijkste maatstaven waar investeerders naar kijken om diep in de groeivooruitzichten van het bedrijf te duiken. Als zodanig is het een van de meest gebruikte methoden om goede investeringsmogelijkheden te vinden.

Fundamentele analyse is een lang en grondig proces. Beleggers beginnen deze analyse meestal uit te voeren door macro-economische factoren te onderzoeken, waaronder algemene economische gegevens en de huidige trends in een bepaalde sector, maar ook meer gedetailleerde aspecten zoals de strategische inspanningen van bedrijven, bedrijfsbeleid, management en meer.

Als het op aandelen aankomt, beoordelen beleggers die op fundamentele analyse vertrouwen gewoonlijk gegevens zoals de omzet, winst, rendement op eigen vermogen (ROE), winstmarges en andere belangrijke statistieken van een bedrijf die helpen bij het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf, soms ook wel aangeduid als 'werkelijke waarde'. Merk op dat al deze gegevens te vinden zijn in de jaarrekening van een bedrijf.

Fundamentele analyse wordt ook vaak gezien als het tegenovergestelde van technische analyse, die in plaats daarvan vertrouwt op de volume- en prijsgegevens van beveiliging om aantrekkelijke investeringen en potentiële in- en uitstappunten te identificeren.

Hoe helpt fundamentele analyse beleggers?

Het primaire doel van fundamentele analyse is het bepalen van de intrinsieke waarde van een effect. Als een belegger begrijpt dat de intrinsieke waarde van een effect hoger is dan de huidige marktprijs, betekent dit dat het betreffende effect ondergewaardeerd is en doorgaans een goede investeringsmogelijkheid is. In dat geval zou de belegger het effect kopen en houden totdat het zijn intrinsieke waarde bereikt en het vervolgens verkopen om winst te nemen.

Aan de andere kant, als een belegger begrijpt dat de intrinsieke waarde van het effect lager is dan de huidige marktprijs, zou dit betekenen dat het effect overgewaardeerd is en in dat geval zou de belegger het normaal gesproken vermijden om het te kopen.

Daarom is fundamentele analyse een veelgebruikte methode die beleggers helpt investeringsrisico's te beperken en gegevensgestuurde beslissingen te nemen. De meeste analisten en investeerders van Wall Street geven de voorkeur aan fundamentele analyse boven technische analyse, maar er zijn er die beide succesvol hebben geïmplementeerd.

Houd er echter rekening mee dat fundamentele analyse nuttiger is voor langetermijnbeleggingen dan voor daghandel of andere kortetermijnbeleggingsstrategieën. De belangrijkste reden hiervoor is dat het soms maanden of zelfs jaren kan duren voordat beveiliging zijn intrinsieke waarde bereikt, of helemaal niet.

Dat is de reden waarom beleggers die vertrouwen op de fundamenten van bedrijven om een investeringsplan te maken, die investering een paar maanden of jaren vasthouden, in de hoop dat het bedrijf in de toekomst de verwachte groei zal bereiken.

Soorten fundamentele analyse

Er zijn tal van fundamentele factoren waar analisten en beleggers naar kijken bij het uitvoeren van hun analyse, van de algemene gezondheid van een economie tot bedrijfswinsten. Deze factoren zijn gegroepeerd in twee grote categorieën die bekend staan als kwantitatieve en kwalitatieve fundamentele analyse.

Zoals hun naam al doet vermoeden, vertegenwoordigen kwantitatieve fundamentals meetbare cijfers en kenmerken van een bedrijf. De allerbelangrijkste bron van kwantitatieve fundamenten is dus de jaarrekening van een bedrijf, met inbegrip van onder meer winst, omzet en activa.

Aan de andere kant zijn kwalitatieve fundamenten niet zo concreet en hebben ze meer te maken met de aard van de activiteiten van een bedrijf. Dit kunnen de managementleden, patenten, technologie en dergelijke van het bedrijf zijn.

Het belangrijkste doel van kwantitatieve fundamentals is om beleggers iets van waarde te bieden dat ze kunnen vergelijken met de huidige prijs van het effect, waardoor ze een stap dichter bij het bepalen van de intrinsieke waarde komen.

Een belangrijk nadeel van kwantitatieve analyse is echter dat het geen rekening houdt met aspecten die niet tastbaar zijn, zoals de waarde die wordt geleverd door het leiderschap van het bedrijf of de uitdagingen op het gebied van regelgeving. Dit is waar kwalitatieve analyse van pas komt om de niet-nummerkant van het bedrijf te evalueren.

Ook al zijn ze wat uitdagender om te meten, de kwalitatieve fundamenten zijn net zo belangrijk. Omdat ze niet tastbaar zijn, zijn deze factoren meestal subjectief en vertegenwoordigen ze verschillende wind in de rug en tegenwind waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Het is echter belangrijk om te zeggen dat sommige kwalitatieve fundamenten een grotere impact hebben dan andere, en het meten van hun omvang is vaak een belangrijk onderdeel van kwalitatieve analyse.

Enkele van de meer specifieke voorbeelden van kwalitatieve factoren kunnen juridische risico's zijn die de reputatie van een bedrijf kunnen schaden, managementvernieuwingen en hun potentiële impact, de relatie van een bedrijf met zijn partners en leveranciers, de tevredenheid of ontevredenheid van klanten met de diensten van een bedrijf, en dergelijke.

Velen zijn van mening dat de meest effectieve manier om de kwalitatieve analyse uit te voeren, is na analyse van de kwantitatieve factoren. Dit komt omdat het eindresultaat van de kwalitatieve analyse meer perspectief kan bieden aan het kwantitatieve deel, waardoor beleggers betere, op gegevens gebaseerde keuzes kunnen maken.

Voor- en nadelen van fundamentele analyse

Pluspunten

Een van de belangrijkste voordelen van fundamentele analyse is de bredere benadering van het evalueren van een bedrijf. Zoals we hierboven al hebben vermeld, omvat de fundamentele analyse alles, van bredere factoren zoals de algemene gezondheid van een economie en de markt tot meer specifieke factoren zoals de financiële overzichten van een bedrijf. Hierdoor negeert de fundamentele analyse persoonlijke vooroordelen, waardoor beleggers een onbevooroordeelde, redelijke evaluatie krijgen.

Bovendien maakt het feit dat het verschillende gebieden en factoren bestrijkt, fundamentele analyse ook bijzonder nuttig voor langetermijnbeleggers. Deze benadering stelt beleggers in staat om de onderliggende sterke punten van een bedrijf te identificeren die op de lange termijn zijn ware potentieel zouden kunnen tonen en uiteindelijk zijn intrinsieke waarde zouden kunnen bereiken.

Nadelen

Zoals je misschien al geraden had, kan fundamentele analyse erg tijdrovend zijn, vooral in vergelijking met technische analyse. De belangrijkste reden hiervoor is dat het analyseren van de grondbeginselen betekent dat er tientallen macro- en microfactoren moeten worden behandeld die belangrijk zijn voor de prestaties van een bedrijf.

Dus als een belegger snel zijn volgende zet moet beslissen, is de fundamentele analyse misschien niet de beste keuze, omdat het een bepaalde tijd zou kosten om alle factoren te dekken, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot late beslissingen en gemiste kansen.

Het uitvoeren van fundamentele analyses is gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien men zoveel verschillende factoren en gebieden tegelijkertijd moet evalueren. Bovendien is een deel van de fundamentele analyse subjectief, wat ook een nadeel kan worden, aangezien men persoonlijke ervaring en vooroordelen kan combineren om de talrijke kwalitatieve factoren te evalueren.

Conclusie

Fundamentele analyse is een van de meest gebruikte methoden om de financiële gezondheid van een bedrijf, zijn sector en de bredere economie te evalueren. Het primaire doel is het bepalen van de intrinsieke waarde van een bedrijf, ook wel de 'reële waarde' genoemd. Hoewel het vaak de voorkeur heeft boven technische analyse, betekent dit niet dat fundamentele analyse altijd succesvol zal zijn, omdat marktprijzen afhankelijk zijn van een aantal verschillende factoren.

Om die reden combineren beleggers en analisten vaak fundamentele, technische en kwantitatieve analyses om het potentieel van een bedrijf en zijn groeivooruitzichten te beoordelen.