Home » Opleiding » De basis van technische analyse

De basis van technische analyse

Technische analyse is een type analyse dat wordt gebruikt om te anticiperen op de toekomstige prijsbeweging van aandelen met behulp van marktgegevens, voornamelijk prijs en volume, in tegenstelling tot fundamentele analyse die de intrinsieke waarde probeert te bepalen met behulp van financiële overzichten en bredere economische gegevens.

Technische analyse is gebaseerd op het idee dat analisten en handelaren toekomstige prijsbewegingen kunnen voorspellen, net zoals ze eerdere marktpatronen kunnen onderscheiden. Technische analisten analyseren zelden de fundamenten van een bedrijf, omdat ze denken dat deze factoren al in de aandelen zijn geprijsd, zonder rekening te houden met het idee achter de intrinsieke waarde.

Technische analyse begrijpen

Bij het toepassen van technische analyse gebruiken analisten en investeerders verschillende instrumenten en indicatoren om te analyseren hoe de twee belangrijkste marktkrachten, vraag en aanbod, effecten zullen beïnvloeden in termen van prijs, volume en volatiliteit.

Het belangrijkste idee achter technische analyse is dat het ervan uitgaat dat eerdere handels- en prijstrends van effecten kunnen helpen anticiperen op toekomstige trends en prijsbewegingen van een effect, in combinatie met aanvullende handelsregels.

Met behulp van deze benadering proberen beleggers potentiële handelssignalen op korte termijn te detecteren en hun onderzoek naar de voor- en zwakke punten van een effect ten opzichte van de bredere markt te versterken.

In tegenstelling tot fundamentele analyse, is technische analyse gebaseerd op de overtuiging dat huidige en vroegere prijs- en volumegegevens van een actief de beste indicator zijn voor toekomstige prijsveranderingen. Er moet echter worden opgemerkt dat technische analyse niet alleen door technische handelaren wordt gebruikt.

Veel beleggers die op fundamentele analyse vertrouwen, voeren ook technische analyses uit nadat ze de fundamenten van een bedrijf hebben geëvalueerd, met als doel aantrekkelijke in- en uitstappunten te identificeren.

Voordelen van technische analyse

Aan het einde van het vorige deel van het artikel zeiden we dat technische analyse vaak wordt gebruikt voor het identificeren van potentiële entry- en exitpunten. Dit is misschien wel een van de belangrijkste voordelen van technische analyse, aangezien het succesvol detecteren van markt- en prijstrends de kern vormt van elke handelsbenadering.

Omdat zowel fundamentele als technische handelaren regelmatig dezelfde technische indicatoren gebruiken om steun- en weerstandsniveaus te identificeren, evenals andere belangrijke patronen, worden meer marktdeelnemers samengebracht rond dezelfde belangrijke prijspunten, wat uiteindelijk leidt tot het ontstaan van dezelfde patronen.

Nadelen van technische analyse

Net als elke andere handelsstrategie en -aanpak, heeft technische analyse ook nadelen. Aangezien technische analisten afhankelijk zijn van een aantal technische indicatoren, kunnen deze indicatoren vaak gemengde handelssignalen geven die elkaar tegenspreken.

De ene technische indicator kan bijvoorbeeld een koopsignaal weergeven, terwijl een andere een verkoopsignaal laat zien, wat tot verwarring leidt en handelaren onzeker maakt over hun beslissing. Daarom proberen meer ervaren handelaren een combinatie van technische indicatoren en patronen te analyseren om het meest betrouwbare signaal te vinden.

Daarnaast is het ook belangrijk erop te wijzen dat hoewel technische analyse kan helpen bij het vinden van potentiële entry- en exitpunten, deze niet altijd 100% nauwkeurig is. Met andere woorden, als een handelaar een aantrekkelijk entry- of exitpunt identificeert om een aandeel te verhandelen, betekent dit niet dat zijn handel zeker succesvol zal zijn, aangezien aandelen gemakkelijk op een onverwachte manier kunnen bewegen.

Een ander veel voorkomend verschijnsel bij dit type analyse is dat verschillende technische analisten verschillende meningen kunnen hebben over dezelfde beveiliging. Dit komt vooral omdat niet alle technische analisten volledig dezelfde methoden en indicatoren gebruiken om een aandeel te analyseren.

Technische analyse gebruiken

Technische analyse is gebaseerd op het uitgangspunt dat alle beschikbare marktinformatie al in de beveiligingsprijzen is ingeprijsd. Als zodanig negeert deze theorie het idee achter de fundamentele analyse, die tot doel heeft de intrinsieke of 'reële waarde' van een aandeel te bepalen.

Daarom zijn de meeste technische analisten van mening dat het niet nodig is om naar de fundamenten te kijken, omdat ze denken dat deze informatie al wordt weerspiegeld in de huidige marktprijzen.

Dus waar vertrouwen technische analisten op? Welnu, de twee belangrijkste factoren die technische analyse omvat, zijn grafiekpatronen en technische indicatoren.

Grafiekpatronen vertegenwoordigen formaties die zijn gecreëerd door prijsbewegingen waar handelaren en analisten naar kijken om belangrijke prijspunten en zones zoals ondersteuning en weerstand te identificeren. Gesteund door het marktsentiment en bepaalde psychologische factoren, gebruiken analisten en handelaren deze grafiekpatronen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

Veelvoorkomende grafiekpatronen hebben hun eigen namen, waarbij elk van hen bepaalde prijsbewegingen voorspelt. Een dalende driehoek is bijvoorbeeld een grafiekpatroon dat een dalende markttrend vertegenwoordigt. Het wordt gekenmerkt door een horizontale steunlijn en een dalende weerstandslijn, wat een mogelijke neerwaartse prijsbeweging suggereert.

Aan de andere kant verwijzen technische indicatoren naar wiskundige patronen die zijn afgeleid van historische prijsgegevens, die handelaren en analisten ook gebruiken om te proberen te anticiperen op toekomstige prijsbewegingen. Verschillende technische indicatoren richten zich op het verkennen van verschillende factoren.

Het primaire doel van sommige van deze indicatoren is bijvoorbeeld om de nieuwste trend te identificeren, terwijl andere zijn ontwikkeld om de sterkte van deze trends te evalueren en hoe lang ze kunnen aanhouden.

Er zijn talloze soorten indicatoren en technische analysehulpmiddelen waar handelaren naar kijken om te anticiperen op prijsbewegingen, met als meest voorkomende voortschrijdende gemiddelden, voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie (MACD), Fibonacci-retracementniveaus en meer.

Voortschrijdend gemiddelde

Een voortschrijdend gemiddelde (MA) verwijst naar een indicator die in technische analyse wordt gebruikt om de richting van een trend te voorspellen. Om dit te bereiken, telt het voortschrijdend gemiddelde de gegevenspunten van een activum over een bepaalde periode op en deelt het vervolgens het totaal door het aantal gegevenspunten om de gemiddelde waarde te berekenen.

Doordat de gemiddelde waarde continu wordt herberekend aan de hand van de meest recente koersgegevens, verandert de waarde, vandaar de naam 'voortschrijdend' gemiddelde.

Er zijn verschillende soorten van deze indicator, met als meest voorkomende het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Fibonacci-retracementniveaus

Fibonacci Retracement is ook een technische indicator die bestaat uit horizontale lijnen die helpen aangeven waar ondersteunings- en weerstandsniveaus waarschijnlijk zullen ontstaan.

Vernoemd naar de Fibonacci-reeks die in de wiskunde wordt gebruikt, analyseert de indicator verschillende prijsniveaus, elk geassocieerd met een percentage dat aangeeft hoeveel van een eerdere beweging de prijs heeft gevolgd. De Fibonacci-retracementniveaus die in technische analyse worden gebruikt, zijn 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 78,6%.

Technische analisten en beleggers gebruiken deze indicator regelmatig omdat deze tussen twee belangrijke prijspunten kan worden getrokken, met name hoogte- en dieptepunten.

Handelaren gebruiken ook Fibonacci-extensielijnen die interesseniveaus identificeren zodra ondersteuning / weerstand is verbroken.

Conclusie

Technische analyse wordt gebruikt voor het evalueren van effecten en het anticiperen op toekomstige prijsbewegingen met behulp van grafiekgegevens, met name prijs en volume. Technische analyse negeert het idee van intrinsieke waarde, dat wordt onderzocht door fundamentele analyse, omdat het gelooft dat alle fundamenten al worden weerspiegeld in de huidige marktprijzen.