Home » Woordenlijst » Dividendrendement

Dividendrendement

Een dividendrendement vertegenwoordigt de omvang van het dividend van een bedrijf ten opzichte van de aandelenkoers. Het wordt uitgedrukt als een percentage.

Om het dividendrendement te berekenen, moet men het jaarlijkse dividend per aandeel van de onderneming delen door de huidige prijs per aandeel. Als een bedrijf bijvoorbeeld een jaarlijks dividend per aandeel van £ 4 betaalt en de huidige prijs van het aandeel £ 20 is, dan is het dividendrendement 20%.

Dit betekent ook dat als de koers van het aandeel stijgt, het dividendrendement ook stijgt. Aan de andere kant, als het aandeel van het bedrijf daalt, daalt ook het dividendrendement.

Het dividendrendement wordt normaliter berekend aan de hand van de gegevens uit het laatste winstjaarverslag. Dividenden worden echter op kwartaalbasis uitgekeerd en daarom kijken beleggers en analisten vaak naar het dividend in het meest recente kwartaal en vermenigvuldigen dit met vier om het jaarlijkse dividendrendement te berekenen. Toch is het belangrijk om in gedachten te houden dat het rendement kan variëren, omdat niet alle bedrijven elk kwartaal evenveel dividend uitkeren.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.