Home » Woordenlijst » Geldstroom

Geldstroom

Cashflow vertegenwoordigt de hoeveelheid geld die in en uit een bedrijf wordt overgedragen. Er zijn verschillende soorten kasstromen, de twee meest voorkomende zijn instromen (ontvangen contanten) en uitstromen (uitgegeven contanten).

Vrije kasstroom (FCF) is een van de belangrijkste financiële maatstaven die door beleggers worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van een enkel bedrijf te bepalen. Als het bedrijf een positieve cashflow kan genereren, zullen investeerders zich waarschijnlijk meer aangetrokken voelen tot het bedrijf omdat het geen aanvullende financiering nodig heeft.

FCF wordt berekend door het geld dat wordt uitgegeven aan operaties uit de instroom te verminderen. FCF sluit de niet-kaskosten uit, maar omvat de uitstroom van apparatuur, activa en werkkapitaal van de balans.

Uiteindelijk vertegenwoordigt de vrije kasstroom die door het bedrijf wordt gerapporteerd, beschikbare middelen om dividenden uit te betalen, aandelen terug te kopen of rente te betalen aan investeerders.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.