Home » Woordenlijst » Kopen

Kopen

Kopen is een handelsterm die verwijst naar het kopen van een financieel instrument van iemand anders in ruil voor contant geld of een ander actief.

Het kopen van een aandeel verwijst naar het verwerven van het eigendom van de aandelen van een bedrijf. Beleggers kopen aandelen om ze later tegen een hogere prijs te verkopen en winst te maken. Ze doen dit door een kooporder uit te geven via hun respectieve effectenmakelaar.

Hoewel het kopen van een aandeel een bepaalde waarde toekent, is het belangrijk op te merken dat de toegekende waarde relatief is en kan variëren.

Soms zijn kopers bereid een aandeel te kopen tegen een premiumprijs, wat in wezen een prijs is die hoger is dan de initiële waarde. Omgekeerd kopen ze soms effecten met een korting, wat de prijs van een effect vertegenwoordigt die lager is dan de aanvankelijk geschatte waarde.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.