Home » Woordenlijst » Regelgevers

Regelgevers

Regelgevers verwijzen naar overheidsinstanties die kapitaalmarkten en bedrijven reguleren. In de VS is er een aantal individuele regelgevers met hun respectieve verantwoordelijkheden. Hoewel deze bureaus onafhankelijk van elkaar opereren, hebben ze vergelijkbare doelen.

Met andere woorden, de rol van financiële toezichthouders is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en marktbeurzen zich houden aan de vastgestelde financiële voorschriften en de wet. Regulering van financiële markten vertegenwoordigt een van de drie juridische categorieën die het financiële recht vormen, terwijl de andere twee jurisprudentie en marktpraktijken zijn.

Enkele van de belangrijkste taken van financiële toezichthouders zijn het behouden van vertrouwen in het financiële systeem, het beschermen van de financiële stabiliteit en het waarborgen van consumentenbescherming. Een van de verantwoordelijkheden van financiële regelgevers is het verstrekken van informatie aan consumenten om hen te beschermen tegen illegale activiteiten.

Een van de grootste toezichthouders is de Federal Reserve Board (FRB) in de Verenigde Staten. De Federal Reserve Board, of gewoon Fed, is een regelgevende instantie die directe invloed heeft op geld, liquiditeit en bredere kredietvoorwaarden.

De Fed is ook verantwoordelijk voor het implementeren van verschillende monetairbeleidsstrategieën, gebaseerd op marktomstandigheden. Een van de belangrijkste instrumenten om dit te bereiken zijn open-markttransacties, waaronder de aan-en verkoop van effecten zoals US Treasury en effecten van federale agentschappen.

In het VK reguleert de Financial Conduct Authority (FCA) de financiële dienstverlening.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.