Home » Woordenlijst » Liquiditeit

Liquiditeit

In de eenvoudigste bewoordingen beschrijft liquiditeit hoe gemakkelijk een actief of effect kan worden gekocht of verkocht zonder de prijs aanzienlijk te beïnvloeden. Als er veel vraag is naar een aandeel, betekent dit dat de markt meer liquide is, waardoor beleggers die aandelen gemakkelijk kunnen kopen en verkopen.

De term liquiditeit kan worden toegepast op elke kapitaalmarkt, zoals aandelen, edele metalen, grondstoffen en meer.

Met andere woorden, marktliquiditeit dient in wezen als een maatstaf voor hoe gemakkelijk handelaren effecten kunnen kopen en verkopen. Liquide markten worden gekenmerkt door hoge handelsvolumes en een nauwe spreiding tussen vraag en biedprijzen .

In normale omstandigheden is een hoge marktliquiditeit een groot voordeel. Kapitaalmarkten met veel liquiditeit stellen handelaren in staat om op een efficiënte en snelle manier activa uit te wisselen en om snel posities te openen en te sluiten. Dergelijke gunstige marktomstandigheden lokken vaak meer handelaren en investeerders, wat uiteindelijk voor nog meer liquiditeit zorgt.

Aan de andere kant kunnen markten met een lage liquiditeit het erg moeilijk maken om de onderliggende activa te verhandelen, omdat het lang kan duren om de transactie uit te voeren. Bovendien kan het in markten met een lage liquiditeit enige tijd duren voordat kopers en verkopers het eens zijn over de prijs, wat uiteindelijk resulteert in brede bied-laat-spreads en hoge uitvoeringskosten.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.