Home » Woordenlijst » Bied-Vraag Spread

Bied-Vraag Spread

Deze term verwijst naar het verschil tussen de hoogste prijs die een koper bereid is te betalen om een actief te kopen en de laagste prijs die een verkoper bereid is om een actief te verkopen. Zodra een bieder en een verkoper het eens zijn over de voorgestelde prijzen, sluiten ze de transactie.

Bied en laatprijzen worden vastgesteld door de twee leidende marktmechanismen die bekend staan als vraag en aanbod, en de kloof tussen die twee bepaalt de bied-laat-spread. Als er dus een grote kloof is tussen vraag en aanbod, is de bied-laat-spread ook groot. Dat is de reden waarom de bied-laat-spread wordt beschouwd als een maatstaf voor vraag en aanbod van een effect, waarbij het bod de vraag vertegenwoordigt en de vraag het aanbod.

De spread is ook sterk afhankelijk van de marktliquiditeit en is meestal kleiner in zeer liquide markten en vice versa. Het verhandelen van aandelen van de grootste bedrijven (Apple, Tesla, Microsoft, Amazon, enz.) heeft bijvoorbeeld meestal een lage spread.

De bid-ask spread kan zowel in procenten als in absolute termen worden uitgedrukt. Hier is een eenvoudig voorbeeld van een bied-laat-spreadberekening: als de biedprijs voor een aandeel £10 is en de laatprijs is £12, dan is de bied-laatspread voor dat specifieke effect £2.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.