Home » Woordenlijst » Winst Per Aandeel

Winst Per Aandeel

De winst per aandeel (EPS) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de algehele winstgevendheid van een enkel bedrijf weer te geven. EPS wordt berekend door de winst van het bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen van zijn gewone aandelen.

Het is normaal dat bedrijven WPA- en omzetcijfers markeren wanneer ze winst rapporteren. Bedrijven hebben ook de neiging om aangepaste EPS-nummers te rapporteren, wat meestal een EPS-nummer is dat is aangepast voor enkele buitengewone posten (opties, warrants, converteerbare schulden).

Over het algemeen geldt dat hoe hoger de EPS, hoe winstgevender het bedrijf is en vice versa. Het zou echter een vergissing zijn om naar een enkele EPS-waarde van een bepaald bedrijf te kijken. Dit is de reden waarom analisten de neiging hebben om de EPS-cijfers van het bedrijf te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector.

EPS wordt ook gebruikt om de P/E-ratio te berekenen, wat een manier is om het bedrijf te waarderen. Hoe hoger de P/E-ratio, hoe duurder de aandelen worden geacht.

Tijdens het resultatenseizoen zijn de winsten 'beats' en 'missers' gebaseerd op de EPS-ramingen. Onderzoeksbureaus hebben de neiging om analisten te onderzoeken en hun EPS-schattingen op te nemen in het model, dat vervolgens de EPS-schattingen berekent, ook wel bekend als EPS-consensus. Een hogere dan consensuswaarde kan aandelen van het gegeven bedrijf hoger sturen na het winstrapport en vice versa.

Ga terug naar onze volledige woordenlijst.